EDYCJA 2021
Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza

Relacja z II Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza

Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza - EDYCJA 2021

30 listopada 2021 r. odbyło się II Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Podobnie jak rok wcześniej zrealizowano je w formule hybrydowej. Międzynarodowa konferencja zgromadziła szerokie audytorium, odnotowano niemal 2100 wyświetleń, w tym 355 w angielskiej wersji językowej oraz prawie 1800 odsłon na Facebooku.

Warto podkreślić, że wystąpienie do uczestników konferencji wygłosił Virginijus Sinkevičius – Komisarz Unii Europejskiej do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa, który skupił się na instrumentach i rozwiązaniach, za pomocą których Unia Europejska stara się pomóc ekosystemowi Morza Bałtyckiego.

Ponadto w ramach konferencji odbyło się pięć debat tematycznych, których uczestnikami byli m.in.: Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Gdańska ds. Przedsiębiorczości i Ochrony Klimatu, Marcin Skwierawski – Wiceprezydent Sopotu, Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland, Gunnar Haglund – Radca Ambasady Szwecji w Warszawie, Witold Naturski – Deputy Head of Representation, European Commission, Rüdiger Strempel – Executive Secretary, HELCOM – Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, Olga Sarna –  Prezes Zarządu Fundacji MARE oraz prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski – Dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Podczas I debaty – Solidarność samorządów wobec zmian klimatu, samorządowcy Trójmiasta, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz przedstawicielka Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot rozmawiali o tym, jak samorządy mogą przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej, jak miasta i gminy mogą adaptować się do zmian klimatu oraz o konieczności poprawy stanu środowiska. Mówiono o potrzebach i priorytetach związanych z wdrażaniem strategii Europejskiego Zielonego Ładu, Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, a także strategii lokalnych.

W II debacie – Rada Państw Morza Bałtyckiego i odtworzenie Inicjatywy Bałtyckiej „Baltic Initative”, przedstawiciele Komisji Europejskiej, United Nations Global Compact Network Poland oraz ambasady Szwecji, wraz z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, dyskutowali o roli państw oraz regionów w obszarze współpracy dotyczącej wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, o wyzwaniach związanych z podnoszeniem się poziomu morza wynikającego ze zmian klimatycznych, rozwojem energetyki odnawialnej oraz ochroną wód i ekosystemu Morza Bałtyckiego. Szczególną uwagę skupiły zagadnienia dotyczące ograniczania zanieczyszczenia wód morskich plastikiem, czy też potrzeby neutralizacji zalegającej na dnie morza od końca II wojny światowej broni chemicznej i konwencjonalnej oraz paliw z wraków statków.

III debata – Morskie ekotechnologie przyszłości, skupiła przedstawicieli świata biznesu oraz eksperta UN Global Compact Network Poland, którzy dyskutowali o tym, jak sektor gospodarczy może się włączyć w proces dekarbonizacji oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej, jak banki mogą się przyczyniać do zrównoważonej działalności przedsiębiorstw, czy też o tym jak praktyce wygląda proces rozwoju technologii energetyki wiatrowej na morzu.

W przedostatniej IV debacie – Zagrożenia ekologiczne Bałtyku, naukowcy, eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych skupili się na palących, największych problemach ekologicznych, w tym wynikających ze zmian klimatu oraz eutrofizacji, w szczególności akwenu Morza Bałtyckiego. Rozmawiano także o zanieczyszczeniu wód morskich odpadami oraz o sposobach minimalizacji wpływu przemysłu, rolnictwa czy żeglugi na środowisko morskie.

Konferencję zamknęła V debata – Współpraca pomorskich miast z Organizacją Narodów Zjednoczonych, podczas której przedstawiciele ONZ: UN Global Compact oraz UNFCCC mówili o potrzebie przygotowań miast do postępujących zmian klimatu oraz zachęcali uczestników konferencji do przyłączenia się do stworzonej przez UNFCCC (UN Climate Change) w 2014 r. platformy NAZCA na której podmioty z całego świata mogą deklarować swoje zobowiązania w zakresie działań na rzecz klimatu.. Zadaniem platformy jest gromadzenie informacji i danych o podejmowanych działaniach na rzecz klimatu, realizowanych przez miasta, regiony, inwestorów i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

W przerwach między debatami rozmawiano także o tym, co działo się na zakończonym dwa tygodnie wcześniej Szczycie Klimatycznym COP26 w Glasgow oraz o możliwościach związanych z zaangażowaniem potencjału pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego na rzecz międzynarodowych inicjatyw w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Ponadto w trakcie konferencji, a także bezpośrednio po jej zakończeniu, można było obejrzeć kilka wybranych filmów dokumentalnych o tematyce ochrony środowiska i klimatu udostępnionych przez Fundację Green Festival, które brały udział w różnych edycjach organizowanego w Krakowie BNP Paribas Green Film Festival.

W trakcie forum ogłoszono także zwycięzcę konkursu na logo Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza.

Transmisję z konferencji w polskiej i angielskiej wersji językowej można obejrzeć pod poniższym linkiem:

https://solidarniwklimacie.pomorskie.eu/ogladaj-transmisje/

Organizatorami II Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza byli: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, United Nations Global Compact Network Poland, Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Fundacja Gdańska.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 682 lub adresem e-mail a.galic@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk