MÓWCY

Maciej Kautz

Maciej Kautz

KONFERANSJER I DZIENNIKARZ

Z mediami związany od 16 roku życia, ponad 500 przepytanych osób, ponad 300 dyżurów prezenterskich w telewizji na żywo, ponad 160 godzin programu autorskiego w Polskim Radiu, prawnik z wykształcenia.

dr Radomir Matczak

dr Radomir Matczak

EKSPERT DS. ROZWOJU

Przez 20 lat pracował w administracji rządowej i samorządowej. Doktor nauk ekonomicznych. W latach 2003‑2019 pełnił funkcje kierownicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, specjalizuje się w zagadnieniach polityki regionalnej, Polityki Spójności UE, zarządzania publicznego i reform instytucjonalnych, współpracy bałtyckiej, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland

Pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych od 2002 r. Od 2004 r. Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (United Nations Global Compact – UNGC), koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi. Pracował w kilkudziesięciu krajach wdrażając programy i projekty rozwojowe. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Wykładowca na uczelniach: Central European University w Bukareszcie, Katolicki Uniwersytet Lwowski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w zakresie działań na styku biznesu i administracji oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów i standardów ONZ. Od 2009 r. do 2012 r. członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Z ramienia Zespołu Doradców Premiera m. in. Współautor Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku oraz koordynator Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 roku. Od 2014 roku w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji w gospodarce i innowacji społecznych. Od 2016 roku w gronie członków zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju.

Wojciech Falkowski

Wojciech Falkowski

Prezes Zarządu ECOL Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Ecol-Group sp. z o. o.  (1988), Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej (1986).

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:

Misją Ecol-Group jest wspieranie inicjatyw związanych z ochroną środowiska wodnego. Współzałożyciel spółek m.in: Ecol-Unicon (1996), Retencjapl (2015), Biopro  (2017). Inicjator Manifestu Klimatycznego (2019). Właściciel Dankan sp z oo (od 2020). Spółka wdrażała m.in. hydrofitowe oczyszczalnie ścieków, osadów i wód deszczowych. Największy z podmiotów – Ecol-Unicon to wiodący w Polsce producent i dystrybutor urządzeń ochrony wód. Specjalizuje się w retencjonowaniu, oczyszczaniu i zagospodarowywaniu wód deszczowych z zastosowaniem inteligentnego systemu zarządzania BUMERANG SMART. Poprzez edukacyjne parki wodne HYDROFUN prowadzi działalność edukacyjną. Dodatkowo realizuje inwestycje w zakresie generalnego wykonawstwa, świadczy usługi serwisowe oraz eksploatacyjne.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

1990 – 2000 członek JCI International;
2004 – 2014 członek Lions Club Gdańsk 1;
2017 –  członek Rady Konsultacyjnej WILŚ Politechniki Gdańskiej;
2018  –  członek BCC – Loża Gdańska;
2019 –  MANIFEST KLIMATYCZNY – koordynator

HOBBY: Prywatnie miłośnik natury i sportów z nią związanych m.in. wspinaczka wysokogórska, skitouring, żeglarstwo, nurkowanie, jazda na rowerze.

Tomasz Limon

Tomasz Limon

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Pracodawcy Pomorza

Z organizacją Pracodawcy Pomorza związany od 2011 roku. Odpowiada za nadzór nad działalnością statutową, finansami oraz biurem organizacji. Od 2016 roku Członek Zarządu a od 1019 roku Prezes Zarządu organizacji. Propagator zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Osobiście zaangażowany w realizację i rozwój ekonomii społecznej. Uczestniczy w pracach organów przedstawicielskich takich jak np. Pomorska Rada Przedsiębiorczości czy Rada Regionów Konfederacji Lewiatan w Warszawie.

Sławomir Halbryt

Sławomir Halbryt

Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Prezes Zarządu Sescom S.A.

Magister inżynier nauk technicznych, posiada certyfikat Project Manager wydany przez International Project Management Association. Przedsiębiorca związany z budownictwem oraz inwestycjami na rynku nieruchomości komercyjnych. Był wykładowcą na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Pełni również funkcje prezesa zarządu Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A. oraz prezesa zarządu Project Evolution sp. z o.o.

Mirosław Proppé

Mirosław Proppé

Prezes Fundacji WWF Polska

Od 1994 r. był związany z KPMG, jedną z największych firm audytorsko-doradczych w Polsce i na świecie, w której pełnił funkcję partnera i szefa zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej. Kierował projektami doradczymi (w obszarach polityki społecznej, zarządzania infrastrukturą, informatyzacji). Od 1 sierpnia 2018 roku, pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji WWF Polska.

Marcin Popkiewicz

Marcin Popkiewicz

klimatolog, analityk megatrendów

Polski fizyk jądrowy, popularyzator nauki, klimatolog, analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko, autor bestsellerów Świat na rozdrożu i Rewolucja energetyczna. Ale po co? oraz główny autor książki Nauka o klimacie. Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl oraz naukaoklimacie.pl

Aleksandra Dulkiewicz

Aleksandra Dulkiewicz

Prezydent Miasta Gdańska

Polska samorządowiec i prawniczka, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej (2017–2019), pełniąca funkcję prezydenta Miasta Gdańska od 16 stycznia 2019 r. 3 marca 2019 r. z wynikiem 82,22% wygrała wybory uzupełniające na prezydenta miasta Gdańska.

Piotr Stec

Piotr Stec

Prezes Fundacji M.A.P.A. Obywatelska

Ekspert, animator i doradca ds. NGO oraz ekonomii społecznej. Pełni również funkcję Prezesa Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, jest Członkiem Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Mieczysław Struk

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego od 2010 r., samorządowiec, absolwent AWF Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, a także studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomiki Usług oraz podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej. W latach 1990–2002 sprawował urząd burmistrza Jastarni. W 1998, 2002 i 2006 wybierany na radnego sejmiku pomorskiego. W latach 2002–2005 przewodniczył zarządowi Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie. W 2005 został powołany na stanowisko wicemarszałka województwa w zarządzie Jana Kozłowskiego, utrzymał tę funkcję również po wyborach w 2006. Od 2010 utrzymywał mandat radnego województwa pomorskiego, pozostał także marszałkiem na IV, V i VI kadencję.

dr Magdalena Adamowicz

dr Magdalena Adamowicz

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Prawniczka i polityk, doktor nauk prawnych, ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego.
W Parlamencie Europejskim została członkinią Komisji Transportu i Turystyki oraz Delegacji do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki, a także zastępczynią członka w Komisji Prawnej oraz w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Małgorzata Andruszkewicz

Małgorzata Andruszkewicz

Aktywistka klimatyczna w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym

Aktywistka klimatyczna działająca w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym od ponad półtora roku. Uczęszcza do ostatniej klasy liceum o profilu humanistycznym, gdzie jest zaangażowana w Samorząd Uczniowski. Interesuje się polityką, zrównoważonym rozwojem oraz kinematografią. Uczestniczy w licznych konferencjach m.in. Model of United Nations oraz European Youth Parliament.

Allain Simonnet

Allain Simonnet

Dyrektor Zarządzający 3M

Dyrektor Zarządzający 3M na region Europy Wschodniej, z firmą 3M związany od 1990 r. Od tego czasu piastował wiele stanowisk zarządczych w Wielkiej Brytanii i Francji, stopniowo zwiększając zakres odpowiedzialności z lokalnej na europejską. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, od wielu lat skutecznie zarządza złożonymi organizacjami. Uzyskał tytuł magistra inżynierii mechanicznej i lotniczej w École nationale d’ingénieurs de Tarbes we Francji, ukończył także brytyjski The Chartered Institute of Marketing. Posiada również tytuł Black Belt Lean Six Sigma.

dr Jan Rączka

dr Jan Rączka

ekonomista, analityk, ekspert Fundacji Climate Strategies Poland

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowywał analizy dla amerykańskiego Think Tanku Regulatory Assistance Project i dla polskiego Forum Energii, był prezesem NFOŚiGW w Warszawie, finansistą w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w firmie Alternator, która wskazuje kompleksowe rozwiązania techniczne i finansowe dla proekologicznych inwestycji w energetyce.

Magdalena Milert

Magdalena Milert

architektka, autorka bloga

Absolwentka Politechniki Śląskiej, w swoich social mediach jako @pieing opowiada o gospodarce przestrzennej, architekturze, urbanistyce oraz psychologii architektury i przestrzeni. Członkini Klubu Jagiellońskiego, fundacji LAB 60+ i Na Dużą Skalę, Wiceprezeska Ambasady Społeczności.

Javier Cortés

Javier Cortés

Międzynarodowy ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, były Szef międzynarodowego programu UN Global Compact dot. miast i zaangażowania lokalnego

Absolwent nauk ekonomicznych i biznesu na Universidad Autónoma de Madrid. Magister współpracy na rzecz rozwoju przez International. Instytut Ortega y Gasset; Magister zarządzania organizacjami non-profit i studiów doktoranckich w zakresie zrównoważonego rozwoju na studiach doktoranckich na Universidad Autónoma de Madrid. Posiada doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym, w zakresie strategicznego planowania finansowego, jak i konsolidacji w hiszpańskich spółkach międzynarodowych, takich jak Grupo PRISA, Sogecable czy Telefonica Media Holding Group, zanim dołączył do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy na rzecz Rozwoju Hiszpanii. Koordynator ds. Planowania strategicznego w Dyrekcji Planowania i Oceny Sekretarza Stanu ds. Współpracy, odpowiada za różne obszary hiszpańskiej polityki rozwojowej, takie jak: publiczno-prywatne polityki rozwoju, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, spójność polityki na rzecz rozwoju. Brał udział w uruchomieniu pierwszej hiszpańskiej instytucji finansowej na rzecz rozwoju: FONPRODE. W organizacjach wielostronnych był oficjalnym przedstawicielem rządu hiszpańskiego przy OECD ds. Procesu wzajemnej oceny brytyjskiej polityki rozwojowej w 2009 r. Oraz w ramach sieci redukcji ubóstwa POVNET i był członkiem zespołu, który zdefiniował zakres zadań okna zarządzania gospodarczego Funduszu Milenijnych Celów Rozwoju UNDP w 2008 r. W 2013 r. dołączył do United Nations Global Compact jako szef lokalnych sieci na region obu Ameryk w centrali w Nowym Jorku, mobilizując społeczność biznesową w regionie do przyjęcia podejścia opartego na zasadach i zaangażowania się w realizację celów zrównoważonego rozwoju w regionie, dołączanie do sieci lokalnych i partnerstwo z instytucjami publicznymi, zespołami z UN Country, społeczeństwem obywatelskim i akademią. W grudniu 2018 dołączył do programu UN Global Compact Cities jako Head of Local Engagement, otwierając Biuro Programu ONZ Global Compact Cities w Madrycie.