KONTAKT
Anna Galic

Anna Galic

INSPEKTOR

a.galic@pomorskie.eu 58 32 68 682

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Referat Programów Międzynarodowych

ul. Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk

Adam Kałduński

Adam Kałduński

główny specjalista

a.kaldunski@pomorskie.eu 58 32 68 699

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Referat Planowania Strategicznego

ul. Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk