KONTAKT
Agnieszka Michalak

Agnieszka Michalak

a.michalak@pomorskie.eu (58) 32 68 318

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Referat Inicjatyw Gospodarczych

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

Adam Kałduński

Adam Kałduński

główny specjalista

a.kaldunski@pomorskie.eu 58 32 68 699

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Referat Planowania Strategicznego

ul. Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk